آغاز مهلت ارسال ویدیوها

پس از پخش فراخوان برنامه بهترین شو در شبکه‎های سیما، باشگاه میلیونی ها به عنوان اسپانسر این برنامه آمادگی خود را برای گرفتن ویدئوهای ارسالی مردم، اعلام کرد.
طبق بیانیه این باشگاه، شما می‎توانید از استعدادهای خود فیلم تهیه کرده و پس از مراجعه به آدرس اینترنتی اینجا با مطالعه شرایط و ضوابطی که ویدئوها باید داشته باشند، به آپلود ویدئو‎ یا ویدئوهای خود بپردازید.
لازم به ذکر است، این تنها راه برای ارسال ویدئوها به برنامه بهترین شو و در نتیجه تنها راه برای شرکت در این رقابت کشوری است.