همه میلیونی‎ها متعهد می‌شوند که
1. با رعایت آداب اجتماعی و فردی، در هر مرحله از زندگی، به عنوان یک میلیونی الگوی خوبی برای باقی بچه های ایران باشند.
2. تفکر را سرلوحه کارهای خود قرار دهند و پیش از اقدام به هر کاری، درباره نتایج کارشان اندیشه کنند.
3. مسئولیت پذیر باشند و در صورت قبول وظایف؛ حداکثر توان خود را به کار گیرند تا به بهترین نحو از پس کارها برآیند.
4. هرگز دست از تلاش برندارند و در راه موفقیت، شکست‎ها را سرآغاز پیروزی خود بدانند و ناامید نشوند.
5. در کارها، به روش‎های از پیش آزموده شده بسنده نکنند و سعی کنند، با خلاقیت و هوش خود، به نوآوری نیز بپردازند.
6. از استعدادها و مهارت‌های فردی خود غافل نشوند و همواره در جهت شکوفایی و پرورش استعدادشان تلاش کنند.
7. ایمان به خدا را همیشه در سینه داشته باشند و از دستورات الهی پیروی کنند و در هر کاری، شادی و رضای خدا را در نظر بگیرند.

من به عنوان یک میلیونی، قسم می‎خورم تا به تمام موارد ذکر شده در بالا عمل کنم و نماینده خوبی برای باشگاه میلیونی‎ها باشم.